จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 20 คน
เดือนนี้  : 933 คน
ในปีนี้    : 9840 คน
ทั้งหมด : 73045 คน

แบบทดสอบหลังเรียน - หน่วยที่ 7

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. คำสั่งใดที่ใช้สำหรับทดสอบการดาวน์โหลดมูฟวี่ก่อนที่จะนำไปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
ก. Simulate Download
ข. Quality
ค. Mageification
ง. Bandwidth Profile

2. ข้อใดต่อไปเป็นรูปแบบการพับลิชไฟล์สำหรับเปิดเครื่องแมค
ก. .hqx
ข. .png
ค. .exe
ง. .jpge

3. ถ้าเราต้องการใช้ภาพบิทแมปเป็นสีพื้น จะต้องใช้เครื่องมือใดเพื่อดึงภาพบิทแมปให้เป็นสีพื้น
ก. .gif
ข. .png
ค. .exe
ง. .jpg

4. ข้อมูลใดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับโหลดมูฟวี่ขึ้นมาแสดง ในหน้าต่างการทดสอบมูฟวี่
ก. Dim
ข. Preload
ค. Bandwidth
ง. Duration

5. การตั้งค่ารูปแบบการเร่งความเร็วการฟิกในการพับลิชชิ้นงาน จะใช้ได้กับ ActionScript
ก. ActionScript 1
ข. ActionScript 2
ค. ActionScript 3
ง. ActionScript 4

6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่รูปแบบการตั้งค่าเพื่อใช้ทดสอบค่า Trace and debug
ก. Protect from import
ข. Omit trace actions
ค. Permit debugging
ง. Include hidden layers

7. ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบของไฟล์ภาพให้มีคุณภาพในการพับชิ่งชิ้นงาน จะต้องกำหนดคุณสมบัติใด
ก. Audio event
ข. JPEG Quality
ค. Image and Sound
ง. Script

8. การกำหนดรูปแบบการเขียนสคลิปต์ให้เหมาะสมกับงานมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่เวอร์ชั่น
ก. 1 เวอร์ชั่น
ข. 2 เวอร์ชั่น
ค. 3 เวอร์ชั่น
ง. 4 เวอร์ชั่น

9. การพับลิชไฟล์รูปแบบใดที่ใช้สำหรับแสดงผลด้วยบราวเซอร์
ก. .avi
ข. .swf
ค. .html
ง. .flv

10. มาตรฐานของการพับลิชไฟล์คือรูปแบบใด
ก. .swf
ข. .wmv
ค. .avi
ง. .flv


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้