จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

หน่วยที่ 5 - กำหนดขนาดกรอบข้อความเพื่อจัดข้อความโดยอัตโนมัติ

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 3998 ครั้ง

      ในการสร้างข้อความนั้น แทนที่เราจะคลิกบนสเตจแล้วพิมพ์ข้อความเข้าไปในกรอบข้อความเพียงอย่างเดียว เราสามารถคลิกลากเมาส์กำหนดขนาดของกรอบข้อความได้ตามต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์ สังเกตว่ากรับข้อความนี้จะมีจุดสี่เหลี่ยมแทนกรอบข้อความแบบแรกที่มีจุดกลม แสดงว่ากรอบข้อความนี้ถูกกำหนดความกว้างไว้ เมื่อเราพิมพ์เลยข้อความสุดกรอบข้อความ สังเกตว่าข้อความนั้นจะถูกตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่เลย (แทนที่จะขยายความกว้างกรอบข้อความไปเรื่อยๆ เหมือนตัวอย่างแรก) 

      จะเห็นได้ว่ากรอบข้อความแบบกำหนดความกว้างจะคุมไม่ให้ข้อความขยายเกินพื้นที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการให้ข้อความถูกจัดอยู่ในบริเวณที่เจาะจงในชิ้นงาน
หากเราต้องการเปลี่ยนความกว้างของกรอบข้อความ ก็ให้คลิกลากจุดสี่เหลี่ยม แล้วขยาย/ย่อกรอบข้อความได้


      แต่ในกรณีที่ต้องการให้กรอบข้อความนี้เป็นแบบขยายความกว้างเองได้อย่างอิสระ เหมือนในตัวอย่างแรก ให้เราดับเบิ้ลคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมสังเกตว่าจุดสี่เหลี่ยมจะเปลี่ยนเป็นจุดวงกลม เมื่อเราพิมพ์ข้อความเข้าไปกรอบข้อความก็จะขยายตาม      ถ้าต้องการปรับกรอบข้อความให้มีความกว้างคงที่แบบเดิม ให้คลิกที่จุดวงกลมแล้วลากกำหนดความกว้างของกรอบตามต้องการ สังเกตว่าจุดวงกลม จะเปลี่ยนเป็นจุดสี่เหลี่ยมอีกครั้ง


สรุปลักษณะการสร้างข้อความและการพิมพ์ข้อความอย่างอิสระ 
      ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อความในแนวตั้งหรือแนวนอน หากบริเวณมุมของกรอบข้อความเป็นรูปสี่เหลี่ยม แสดงว่า กรอบข้อความไม่สามารถขยายได้อย่างอิสระ กล่าวคือ เมื่อสุดบรรทัด โปรแกรมจะตัดบรรทัดให้อัตโนมัติ แต่ถ้าบริเวณมุมของกรอบข้อความเป็นวงกลม แสดงว่ากรอบข้อความสามารถขยายได้อย่างอิสระ และทำให้เราสามารถพิมพ์ข้อความยาวๆ ได้โดยที่โปรแกรมไม่ตัดข้อความของเราขึ้นบรรทัดใหม่