จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 3 - การจัดเรียงออบเจ็กต์

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 5630 ครั้ง

     พาเนล ALIGN มีปุ่มคำสั่งในการจัดเรียงออบเจ็กต์ให้เป็นระเบียบ เช่น ให้จัดอยู่ในแนวเดียวกัน ชิดซ้าย ชิดขวา เรียงหน้ากระดาน หรือให้มีระยะห่างเท่ากัน โดยเลือก Window>Align เพื่อเปิดพาเนล ALIGN จากนั้นให้คลิกเลือกออบเจ็กต์ต่างๆ ที่ต้องการจัดเรียง (เราจะต้องทำการเลือกมากกว่า 1 ออบเจ็กต์) และคลิกเลือกวิธีการจัดเรียงที่พาเนล ALIGNจัดเรียงตามแนว(Align)
      เป็นการจัดออบเจ็กต์ให้เรียง ชิดซ้าย กลางและชิดขวา

          จัดเรียงชิดซ้าย
          จัดเรียงกึ่งกลางตามแนวตั้ง
          จัดเรียงให้ชิดขวา
          จัดเรียงให้ชิดด้านบน
          จัดเรียงกึ่งกลางตามแนวนอน
          จัดเรียงให้ชิดด้านล่าง

จัดเรียงตามระยะห่าง (Distribute)
       เป็นการจัดออบเจ็กต์ให้อยู่ในระยะที่เสมอกัน โดยคำนวณจากวัตถุทั้งหมด

          จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบบนของออบเจ็กต์
          จัดระยะห่างโดยเทียบกับกึ่งกลางในแนวนอนของออบเจ็กต์
          จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบล่างของออบเจ็กต์
          จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบซ้ายของออบเจ็กต์
          จัดระยะห่างโดยเทียบกับกึ่งกลางในแนวตั้งของออบเจ็กต์
          จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบขวาของวัตถุออบเจ็กต์

จัดขนาดวัตถุ (Match Size)
      เป็นการจัดออบเจ็กต์ให้มีขนาดเท่ากับวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแนวนอนหรือแนวตั้ง

          จัดด้านกว้างให้มีขนาดเท่ากัน
          จัดด้านสูงให้มีขนาดเท่ากัน
          จัดด้านกว้างและด้านสูงให้มีขนาดเท่ากัน

จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ (Space)
      เป็นการจัดระยะของช่องว่างระหว่างวัตถุให้เท่ากัน

           จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ ห่างเท่ากันในแนวนอน
           จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ ห่างเท่ากันในแนวตั้ง