จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 18 คน
เดือนนี้  : 931 คน
ในปีนี้    : 9838 คน
ทั้งหมด : 73043 คน

หน่วยที่ 2 - การกำหนดรายละเอียดของรูปทรงที่วาด

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 3188 ครั้ง

     ในหัวข้อต่อๆ ไปเราจะกล่าวถึงเครื่องมือวาดรุปต่างๆ ใน Flash ซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกเครื่องมือใดเพื่อวาดรูปทรง ให้สังเกตใน Property Inspector ของเครื่องมือนั้น จะปรากฏคุณสมบัติของเส้นและสีพื้นให้เรากำหนดเพิ่มเติมได้ ดังนี้

ในProperty Inspector มีรายละเอียดที่เรากำหนดไว้ก่อนวาภาพดังนี้

จากจานสีที่เราเลือกใช้งานข้างต้นเป็นสีมาตรฐานที่โปรแกรมกำหนดมา แต่หากเราต้องการผสมสีด้วยตัวเองก็ทำได้เช่นกันโดยวิธีการดังนี้

ด้านล่างของตัวเลือกทั้งสองนี้ในทูลบ็อกซ์จะมีอีก 2 ปุ่ม ดังนี้

 Black and White เปลี่ยนสีของ Stroke Color และ Fill Color ให้กลับมาเป็นสีที่ใช้ตอนเริ่มต้น คือ สีเส้นเป็นสีดำ และสีพื้นเป็นสีขาว

 Swap Colors สลับระหว่าง Stroke Color และ Fill Color


การวาดรูปด้วยทรงซ้อนกันใน Flash
    เมื่อมีการนำภาพหรือรูปทรงที่สร้างใน Flash มาเรียงซ้อนกัน จะมีผลทำให้รูปเหล่านั้นถูกรวมเข้าด้วยกัน หรือถูกแตกออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
วีดีโอสาธิต