จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 20 คน
เดือนนี้  : 933 คน
ในปีนี้    : 9840 คน
ทั้งหมด : 73045 คน

แบบฝึกหัดที่ 2 - หน่วยที่ 6

คำชี้แจง จงเติมตัวเลขดังต่อไปนี้ ที่มีความหมายตรงกับคำสั่ง

คือ สร้างเลเยอร์
 
คือ เฟรมที่มีภาพนิ่ง
 
คือ อัตราความเร็วของการเคลื่อนที่
 
คือ แสดงเวลาการเคลี่อนที่
 
คือ ประเภทซิมบอล
 
คือ ชื่อซิมบอล
 
คือ ล็อกเลเยอร์
 
คือ แสดงเลเยอร์
 
คือ เลเยอร์ว่าง
 
คือ ตำแหน่งเฟรมปัจจุบัน

 

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบฝึกหัดได้