จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

แบบฝึกหัดที่ 2 - หน่วยที่ 5

คำชี้แจง จงเติมตัวเลขดังต่อไปนี้ ที่มีความหมายตรงกับคำสั่ง

คือ เลือกข้อความประเภทไดนามิก
 
คือ สามารถใช้แท็กแบบ HTML กับข้อความได้
 
คือ กำหนดให้แสดงแถวเดียวหรือ หลายแถว
 
คือ ขยายเต็มหน้าจอ
 
คือ เปิดหน้าเพ็จใหม่ขึ้นมา
 
คือ แสดงบนหน้าเพ็จเดิมโดยลบหน้าเดิมออก
 
คือ กำหนดชื่อให้ข้อความ
 
คือ แสดงในเพ็จหรือเฟรมเดียวกันกับที่เสดงข้อความ
 
คือ แสดงเส้นขอบรอยกล่องข้อความ
 
คือ กำหนดค่าตัวแปรสำหรับส่งกลับไปที่โปรแกรม

 

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบฝึกหัดได้