จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 10 คน
เดือนนี้  : 641 คน
ในปีนี้    : 7828 คน
ทั้งหมด : 60572 คน

วีดีโอสาธิต

ทดลองใช้งาน flash ครั้งแรกการวาดรูปด้วยทรงซ้อนกันใน Flashเลือกวัตถุด้วยเครื่องมือ Selection Toolกำหนดให้ข้อความประเภทสแตติกเป็นลิงค์การใช้ Line Toolการใช้ pencil toolการสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบ frame by frameการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ motion Tweenการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ shape Tweenการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อขยายการใช้ rectangle tool