จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 8 คน
เดือนนี้  : 796 คน
ในปีนี้    : 13076 คน
ทั้งหมด : 51626 คน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียน

ทำเสร็จแล้ว

คุณได้ทำแบบทดสอบนี้แล้ว

คะแนนที่คุณได้คือ 8 คะแนน