จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หน่วยที่ 7

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. มาตรฐานของการพับลิชไฟล์คือรูปแบบใด
ก. .swf
ข. .wmv
ค. .avi
ง. .flv

2. การพับลิชไฟล์รูปแบบใดที่ใช้สำหรับแสดงผลด้วยบราวเซอร์
ก. .avi
ข. .swf
ค. .html
ง. .flv

3. การกำหนดรูปแบบการเขียนสคลิปต์ให้เหมาะสมกับงานมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่เวอร์ชั่น
ก. 1 เวอร์ชั่น
ข. 2 เวอร์ชั่น
ค. 3 เวอร์ชั่น
ง. 4 เวอร์ชั่น

4. ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบของไฟล์ภาพให้มีคุณภาพในการพับชิ่งชิ้นงาน จะต้องกำหนดคุณสมบัติใด
ก. Audio event
ข. JPEG Quality
ค. Image and Sound
ง. Script

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่รูปแบบการตั้งค่าเพื่อใช้ทดสอบค่า Trace and debug
ก. Protect from import
ข. Omit trace actions
ค. Permit debugging
ง. Include hidden layers

6. การตั้งค่ารูปแบบการเร่งความเร็วการฟิกในการพับลิชชิ้นงาน จะใช้ได้กับ ActionScript
ก. ActionScript 1
ข. ActionScript 2
ค. ActionScript 3
ง. ActionScript 4

7. ข้อมูลใดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับโหลดมูฟวี่ขึ้นมาแสดง ในหน้าต่างการทดสอบมูฟวี่
ก. Dim
ข. Preload
ค. Bandwidth
ง. Duration

8. ถ้าเราต้องการใช้ภาพบิทแมปเป็นสีพื้น จะต้องใช้เครื่องมือใดเพื่อดึงภาพบิทแมปให้เป็นสีพื้น
ก. .gif
ข. .png
ค. .exe
ง. .jpg

9. ข้อใดต่อไปเป็นรูปแบบการพับลิชไฟล์สำหรับเปิดเครื่องแมค
ก. .hqx
ข. .png
ค. .exe
ง. .jpge

10. คำสั่งใดที่ใช้สำหรับทดสอบการดาวน์โหลดมูฟวี่ก่อนที่จะนำไปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
ก. Simulate Download
ข. Quality
ค. Mageification
ง. Bandwidth Profile


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้