จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 16 คน
เดือนนี้  : 725 คน
ในปีนี้    : 8645 คน
ทั้งหมด : 61389 คน

แบบทดสอบหลังเรียน - หน่วยที่ 2

ทำเสร็จแล้ว

คุณได้ทำแบบทดสอบนี้แล้ว

คะแนนที่คุณได้คือ 5 คะแนน