จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 30 คน
เดือนนี้  : 851 คน
ในปีนี้    : 851 คน
ทั้งหมด : 64056 คน

แบบทดสอบหลังเรียน - หน่วยที่ 2

ทำเสร็จแล้ว

คุณได้ทำแบบทดสอบนี้แล้ว

คะแนนที่คุณได้คือ 5 คะแนน