จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

หน่วยที่ 1 - การสร้างชิ้นงานใหม่ใน Flash

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 19076 ครั้ง

    การเริ่มต้นสร้างชิ้นงานใด ๆ ใน Flash นั้นต้องทำการกำหนดค่าและคุณสมบัติของไฟล์งานที่เราต้อง การเสียก่อน เพื่อให้ได้ไฟล์ที่ตรงกับงานที่จะนำไปใช้ หลังการทำงาน เสร็จและจะนำไฟล์ไปเผยแพร่ ซึ่งเรา สามารถทำได้ 3 แบบคือ

1. สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง
2. สร้างโดยใช้เทมเพลต (Template)
3. สร้างจากไฟล์สำเร็จรูป

    สำหรับในบทนี้ เราจะกล่าวถึงการสร้างงานใหม่ ดดยการกำหนดรูปแบบเองก่อน ส่วนการสร้างชิ้นงานใหม่โดยใช้เทมเพลตและสร้างจากไฟล์สำเร็จรูปจะกล่าวถึงภายหลัง

สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง
    เป็นการสร้างไฟล์ใหม่ โดยเราจะเป็นผู้กำหนดเองว่าจะเลือกสร้างไฟล์ในลักษณะใด ใช้กับงานแบบใด ซึ่งโปรแกรมจะมีตัวเลือกต่าง ๆ ให้เราเลือก เพื่อความสะดวกในการสร้างงาน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1
    เลือกจากหน้าต่างเริ่มต้นการทำงาน หลังจากที่เปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมา
เราสามารถเลือกสร้างไฟล์ใหม่ได้จากหน้าต่างเริ่มต้นการทำงานได้เลย (โดยปกติการสร้างไฟล์งานทั่วไปที่เรานิยมใช้คือ การสร้างไฟล์เปล่าเลือกที่ Flash File (ActionScript 2.0 หรือ 3.0))วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง File>New...
    หากเราเปิดโปรแกรม Flash ไว้แล้ว ให้เลือกคำสั่ง File>New… เพื่อสร้างไฟล์ใหม่จะปรากฏหน้าต่างสำหรับสร้างไฟล์ขึ้นมา ให้เราเลือกแท็บ General แล้วเลือกรูปแบบของลักษณะไฟล์ใหม่