จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

หน่วยที่ 1 - ทดลองใช้งาน Flash ครั้งแรก

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 4920 ครั้ง

   หลังจากเราได้ลงโปรแกรม Flash เรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้เราจะมาทดลองใช้งานโปรแกรมกัน โดยไล่เรียงการทำงานเบื้องต้นที่สำคัญทั้งหมด 5 ขั้นตอนที่จำเป็น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม สร้างไฟล์ชิ้นงานแรก
ขั้นตอนที่ 2 สร้างออบเจ็กต์ง่ายๆ
ขั้นตอนที่ 3 นำออบเจ็กต์ที่สร้างมาจัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการทำงานในไฟล์ชิ้นงาน
ขั้นตอนที่ 5 แปลงไฟล์ชิ้นงานสำหรับเผยแพร่

Flash สามารถสร้างงานได้ตั้งแต่ง่ายๆ ไปจนถึงงานมัลติมีเดียแบบซับซ้อนที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แต่เพื่อให้เราเห็นความสามารถของโปรแกรมโดยรวม ก่อนที่จะเริ่มศึกษาการใช้งาน Flash ในรายละเอียดกันต่อไป จะกล่าวถึงตัวอย่างที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ 1 ชิ้น ที่เราจะนำมาทำให้เคลื่อนไหวได้ ดังรูปขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม สร้างไฟล์ชิ้นงานแรก
หลังจากเข้าสู่โปรแกรม Flash CS4 แล้ว ให้คลิกเลือก Flash File ที่หัวข้อ Create New เพื่อทำการสร้างไฟล์งานใหม่ ซึ่งจะมีชื่อว่า Untitled-1
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างออบเจ็กต์ง่ายๆ
     เราจะสร้างปุ่มการทำงานแบบสำเร็จที่ Flash เตรียมไว้ให้เราใช้ได้ง่ายๆ โดยเปิดพาเนลไลบรารี่ที่มีรูปปุ่มสำเร็จรูป หากไม่พบพาเนลดังกล่าวให้เลือกคำสั่ง Window>Common Libraries>Buttons
จากนั้นให้เราเลือกปุ่มสำเร็จแบบใดก็ได้มาสร้างไฟล์ชิ้นงานแรกของเรา โดยในตัวอย่างนี้จะเลือกปุ่มสำเร็จรูป buttons bubble 2 ให้วางในตำแหน่งแรกของการเคลื่อนที่ที่เรากำลังจะสร้าง (ในตัวอย่างวางปุ่มทางด้านซ้ายของสเตจ)


ขั้นตอนที่ 3 นำออบเจ็กต์ที่สร้างมาจัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว
    ต่อไปเราจะสร้างภาพเคลื่อนไหวให้ปุ่มสำเร็จรูปนั้น หมุนตามเข็มนาฬิกาวิ่งไปทางขวาของหน้าจอ

จะเห็นเส้นไกด์สีเขียวปรากฏขึ้นบนสเตจ เราสามารถใช้เส้นไกด์นี้กำหนดลักษณะการเคลื่อนที่ในไทมไลน์ได้ ให้คลิกเมาส์ตรงช่วงเฟรมที่ต้องการการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ หลังจากนั้นคลิกเมาส์ที่เส้นไกด์แล้วลากลงมาข้างล่าง จะเห็นเส้นไกด์มีลักษณะโค้งลง ดังรูป

ต่อไปเราจะกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่เพิ่มเติม ให้คลิกเมาส์ที่ช่วงเฟรมใดก็ได้ แล้วกำหนดค่าใน Property Inspector ในช่อง Direction เลือก CW (สั่งให้ปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกา)กดคีย์ <Enter> แล้วทำการทดสอบมูฟวี่ดดยกดปุ่ม <Ctrl>+<Enter> จะได้ไฟล์มูฟวี่แสดงปุ่มสำเร็จรูปที่เคลื่อนที่ด้วยการหมุนจากทางซ้ายของหน้าจอวิ่งไปทางขวาของหน้าจอ


ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการทำงานในไฟล์ชิ้นงาน
    เราต้องการเก็บไฟล์ที่กำลังทำงานนี้ไว้ ให้เลือกคำสั่ง File>Save As…. จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ แล้วตั้งชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ (ในตัวอย่างตั้งชื่อว่า First File) และเมื่อบันทึกแล้ว เราจะได้ไฟล์นามสกุล .Fla

 

ขั้นตอนที่ 5 แปลงไฟล์ชิ้นงานสำหรับเผยแพร่
     เลือกคำสั่ง File>Publish โปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ในรูปแบบที่นำไปเผยแพร่ได้ (แม้ในเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม Flash ติดตั้งก็สามารถเปิดไฟล์นี้ได้ด้วยเช่นกัน) โดยไฟล์เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์งานหลังจากพอเห็นคร่าวๆ ถึงการสร้างชิ้นงานโดยโปรแกรม Flash แล้ว เราจะศึกษาการสร้างชิ้นงานอย่างละเอียดต่อไปวีดีโอสาธิต