จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

หน่วยที่ 1 - จัดการหน้าจอก่อนเริ่มทำงาน

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 3299 ครั้ง

      ในโปรแกรม Flash ประกอบด้วยหน้าต่างพาเนลและแถบเครื่องมือจำนวนมาก ซึ่งเรียกหน้าจอ การทำงานทั้งหมดโดยรวมว่า “Workspace” ในหัวข้อนี้จึงจะ นำเสนอตัวตัวอย่างการจัดรูปแบบของ Workspace เพื่อการใช้งานที่สะดวกที่สุด (เราสามารถเลือกจัดรูปแบบลักษณะของ Workspace แบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเรา) ด้วยหลักการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

ปรับความกว้าง/สูงของส่วนประกอบต่างๆ
     ในการทำงานของโปรแกรม Flash นั้น ควรมีส่วนที่แสดงทูลบ็อกซ์ ไทมไลน์ สเตจ Property Inspector และบางพาเนลที่ต้องใช้ ซึ่งเราสามารถปรับความกว้าง/สูงของส่วนประกอบเหน่านี้ได้ ดังรูปจัดการทูลบ็อกซ์
     เราสามารถแยกทูลบ็อกซ์ออกมาเป็นหน้าต่างอิสระได้โดยใช้เมาส์คลิกค้างไว้ที่ส่วนบนของ
ทูลบ็อกซ์ และลากหน้าต่างทูลบ็อกซ์ออกมา และเมื่อใดที่ต้องการให้นำทูลบ็อกซ์ไปยึดไปไว้ที่ขอบหน้าต่างทำงานเหมือนเดิม ก็ให้ใช้เมาส์คลิกส่วนหัวของหน้าต่างทูลบ็อกซ์แล้วลากกลับมาอยู่ที่เดิม (ให้สังเกตขอบสีฟ้า)และใช้เมาส์ปรับขนาดความกว้างอีกครั้งจัดการพาเนล

เปิด/ปิด
    เราสามารถเปิด/ปิดพาเนลได้จากคำสั่ง Window แล้วเลือกชื่อพาเนลที่ต้องการแสดงหรือไม่แสดงและจะเห็นว่าถ้าพาเนลไหนถูกเปิดอยู่ จะมีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อพาเนลนั้น พาเนลที่ถูกเปิดนั้น จะลอยอยู่เหนือพื้นที่การทำงาน เราสามรถลากไปไว้ในที่เราถนัดในการใช้งานได้ หากไม่ต้องการแสดงพาเนลใด ก็ให้คลิกเลือกพาเนลนั้นอีกครั้ง เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก แต่ถ้าต้องการลด/ย่อขนาดของพาเนลลง ก็ให้คลิกเมาส์ที่แถบหัวของพาเนล จะทำให้ไม่เกะกะพื้นที่การทำงานบนหน้าจอของโปรแกรม

    แต่ละพาเนลจะมีเมนูคำสั่งของตัวเอง เพื่อควบคุมการทำงาน สามารถเรียกดูเมนูในแต่ละพาเนลได้โดยคลิกที่  และคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการยุบพาเนลเป็นไอคอน
    เราสามารถยุบพาเนลที่อยู่ภายในพื้นที่จัดเก็บพาเนลให้กลายเป็นไอคอน เพื่อประหยัดพื้นที่การใช้งานได้ และเมื่อเรายุบเป็นไอคอนแล้วหากต้องใช้งานพาเนลใดก็เพียงแค่คลิกเมาส์ที่ไอคอนของพาเนลนั้น หน้าต่างของพาเนลนั้นก็จะถูกเปิดขึ้นมาใช้งานทันที่การเคลื่อนย้ายกลุ่มพาเนล/พาเนล
    เราสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของกลุ่ม พาเนล และพาเนลภายในกรอบจัดเก็บ(Dock) โดยการเลื่อนตำแหน่งขึ้น/ลง หรือนำพาเนลเข้า/ออก จากรอบจัดเก็บได้ จากนั้นคิดๆ จากการคลิกเมาส์ แล้วลากบริเวณแถบหัวข้อ (Title bar) เพื่อย้ายตำแหน่งทั้งกลุ่มพาเนลหรือคลิกที่แต่ละแท็บ (Tab) ของพาเนลเพื่อย้ายเฉพาะพาเนลที่ต้องการ