จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 7 - การทดสอบการดาวน์โหลดมูฟวี่ด้วย Bandwidth Profiler

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 2931 ครั้ง

          ในการแสดงชิ้นงาน Flash บนเว็บไซต์นั้น มูฟวี่จะถูกดาวน์โหลดเพื่อแสดงบนหน้าเว็บ และถ้าชิ้นงานมีขนาดใหญ่ มูฟวี่ก็ต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดมากขึ้น จากบทที่ผ่านมาเราได้กล่าวไปแล้วว่า การดาวน์โหลดมูฟวี่ที่นิยมใช้คือการดาวน์โหลดแบบทยอยโหลด กล่าวคือเป็นการดาวน์โหลดมูฟวี่เพื่อให้สามารถแสดงบางส่วนก่อนได้ แม้ว่าจะยังดาวน์โหลดมาไม่หมดทั้งชิ้นงานก็ตาม แต่ในบางครั้งการดาวน์โหลดอาจเกิดการกระตุกหรือหยุดชะงักหากการแสดงมูฟวี่นั้นมาถึงในส่วนที่กำลังดาวน์โหลดมูฟวี่ก่อนที่จะนำไปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ โดยกดคีย์ <Ctrl>+<Enter> ก่อน จากนั้นให้เลือกคำสั่ง View-> Bandwidth Profiler ในหน้าต่างแสดงมูฟวี่เพื่อเข้าสู่การทดสอบการดาวน์โหลดมูฟวี่

 

 

    หน้าต่างทดสอบมูฟวี่ ก็จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงมูฟวี่บนเว็บไซต์ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงดังนี้

           Dim: ขนาดของมูฟวี่

          Fr rate: อัตราการแสดงของมูฟวี่ต่อเฟรมใน 1 วินาที

          Size: ขนาดไฟล์ของมูฟวี่

          Duration: ระยะเวลาในการแสดงของมูฟวี่

          Preload: ระยะเวลาที่ต้องการใช้ สำหรับโหลดมูฟวี่ขึ้นมาแสดง

          Bandwidth: ความเร็วในการรับข้อมูลของเครื่องผู้ใช้

 

 

       จากภาพ จะเห็นกราฟแท่งแสดงการดาวน์โหลดมูฟวี่ ซึ่งจำนวนแท่งของกราฟจะเท่ากับจำนวนเฟรมของมูฟวี่ โดยเราสามารถคลิก เลือกดูกราฟแต่ละแท่งได้เหมือนกับคลิกเลือกเฟรมในไฟล์ fla และตรวจสอบดูขนาดไฟล์ของเฟรมนั้นๆ ได้ที่ความสูงของแท่งกราฟหรือดูได้จากช่อง State ในทางซ้ายของจอภาพ นอกจากนั้น เราสามารถทดลองตั้งค่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของผู้ชมได้ เพื่อตรวจสอบว่าถ้าความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ชมมีค่าดังนี้ การดาวน์โหลดมูฟวี่ของเราจะเป็นเช่นไร โดยคลิกคำสั่ง View->Download Settings-> เลือกความเร็วในการรับส่งข้อมูล ดังภาพ

 

 

 

วิธีการทดสอบการดาวน์โหลดมูฟวี่

          ต่อมาให้เราทำการทดสอบการดาวน์โหลดโดยคลิกเลือกคำสั่ง View->Simulate Download หรือกดคีย์ <Ctrl>+<Enter> โปรแกรมจะทดสอบว่าขณะที่มูฟวี่นี้แสดงอยู่บนเว็บไซต์ จะใช้เวลานานเท่าใดหรือต้องใช้การโหลดมูฟวี่กี่เปอร์เซ็นต์จึงจะแสดงมูฟวี่ขึ้นมา ในตัวอย่างผ่านไปแล้ว 4.3% แต่ยังไม่ปรากฏมูฟวี่ต้องรอจนกว่าจะถึง 5% มูฟวี่จึงจะแสดงขึ้นมา หากการรอคอยนานเกินไปเราก็สามารถปรับแต่งเฟรมนั้นให้มีขนาดข้อมูลที่เล็กลงเพื่อให้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น หรือถ้าไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ก็ให้เลือกสร้าง Preloader (ที่แสดงข้อความ Loading ในขณะที่รอการดาวน์โหลด) เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าหน้าเว็บเพจนี้กำลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่

 

 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่มูฟวี่เริ่มแสดงขึ้นมาได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำงานกับมูฟวี่บางส่วนได้ทันที่ โดยในตัวอย่างนี้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับมูฟวี่ได้ ซึ่งถ้าคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ในช่วงเวลาที่มูฟวี่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าเว็บในช่วงแรก เราจะไม่สามารถโต้ตอบกับมูฟวี่ได้ทันที ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการดาวน์โหลด เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับมูฟวี่ได้

 

ลักษณะมูฟวี่ที่เหมาะสมในการแสดงบนเว็บ

          ในการทำงานของ Bandeidth Profiler นี้ บอกเราให้ทราบถึงการโหลดมูฟวี่จากเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บ โดยเราสามารถใช้การทำงานนี้เป็นมาตรฐานในการแก้ไขให้มูฟวี่ของเรามีการแสดงที่ราบรื่นขึ้น โดยดูจากกราฟแท่งที่แสดงอยู่ ถ้ากราฟของเรามีความสูงเลยเส้นสีแดงไป ก็แสดงว่าในเฟรมนั้นจะใช้เวลานานในการโหลดให้แสดงขึ้นมา ซึ่งอาจมีผลให้มูฟวี่มีการหยุดชะงักไป ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งจะช่วยให้เราทราบและปรับปรุงมูฟวี่ ก่อนนำไปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์จริงๆ ได้