จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 18 คน
เดือนนี้  : 931 คน
ในปีนี้    : 9838 คน
ทั้งหมด : 73043 คน

หน่วยที่ 7 - การพับลิชชิ้นงานเพื่อนำไปเผยแพร่

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 6421 ครั้ง

        หลังจากที่เราสร้างงานเสร็จแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะนำงานของเราไปเผยแพร่ โดยการแปลงชิ้นงานจากไฟล์ *.fla มาเป็นไฟล์ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ ซึ่ง Flash สามารถจะแปลงไฟล์หรือที่เราเรียกว่าพับลิช (publish) งานของเราออกมาได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราทำต้องการนำไปใช้ เราสามารถเข้าไปพับลิชชิ้นงานเราได้โดยเลือกคำสั่ง File->Publish Settings…

 

 

 

 

    โดยปกติโปรแกรม Flash จะตั้งรูปแบบไฟล์มาตรฐานของการพับลิชไว้ 2 รูปแบบคือไฟล์ Flash (.swf) สำหรับแสดงผลด้วยโปรแกรม Flash Player (แต่จะต้องมีติดตั้งอยู่ในเครื่องจึงจะเปิดได้) และไฟล์ HTML (.html) สำหรับแสดงผลด้วยบราวเซอร์ที่ใช้เปิดเว็บไซต์ เช่น Internet Explorer เป็นต้น และในช่อง File เราสามารถเปลี่ยนชื่อให้กับชิ้นงานได้ตามต้องการด้วยเช่นกัน จากนั้น เมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้วให้กดปุ่ม Publish เพื่อสั้งพับลิชชิ้นงาน

 

 

 

 

 

สำหรับบทนี้ เราจะกล่าวถึงการปรับแต่งรายละเอียดการพับลิชไฟล์ในรูปแบบที่ใช้กันบ่อยก่อน ซึ่งได้แก่การพับลิชเป็นแฟลชมูฟวี่และการพับลิชเป็นไฟล์ HTML

 

การพับลิชเป็นแฟลชมูฟวี่

          การพับลิชเป็นแฟลชมูฟวี่จะมีนามสกุลเป็น (*.swf) ซึ่งเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของไฟล์ได้หลายอย่างโดยคลิกเลือก Flash (*.swf) ในแท็บ Formats แล้วคลิกแท็บ Flash เพื่อแก้ไขรายละเอียด นอกจากนั้นเรายังสามารถปังกันไม่ให้คนอื่นนำไฟล์ของเราไปแก้ไข หรือทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

 

Player

 ให้เรากำหนดเวอร์ชั่นของแฟลชมูฟวี่ที่เราสร้าง ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ Flash Version 1 ถึง 9 โดยถ้า เครื่องของผู้ใช้มีเวอร์ชั่นต่ำกว่าก็จะไม่สามารถเปิดคุณลักษณะบางอย่างของแฟลชมูฟวี่ที่เราตั้งไว้สูกกว่าได้ และเวอร์ชั่นมาตรฐานที่โปรแกรมตั้งไว้คือ Flash Player

 

Script

          กำหนดรูปแบบการเขียนสคริปต์ให้เหมาะสมกับงาน มี 3 เวอร์ชั่น คือ เวอร์ชั่น 1,2 และ 3

Image and Sounds

          กำหนดคุณภาพของภาพและเสียง

JPEG Quality

          เป็นการกำหนดรูปแบบของไฟล์เสียง ซึ่งมีผลกับคุณภาพเสียง เมื่อคลิกที่ Set….. จะปรากฏหน้าต่าง Sound Settings เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณภาพเสียง

 

       Overide sound settings กำหนดให้ทุกเสียงใน Flash ใช้วิธีการตั้งค่าในรูปแบบเดียวกันหมด (คือค่าที่กำหนดในหน้าต่าง sound settings)

       Export device Sound กำหนดคุณภาพเสียงให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ (ใช้สำหรับชิ้นงานที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพา)

 

SWF Settings

          กำหนดลักษณะของไฟล์ SWF Settings

                Compress movie กำหนดให้บีบอัดไฟล์ด้วย ปกติ Flash จะตั้งค่าตัวเลือกนี้ไว้ให้อยู่แล้ว

                Include hidden layers ให้ export เลเยอร์ที่ถูกซ่อนอยู่ด้วยกัน

               Include XMP Metadata ให้รวมข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของชิ้นงานลงไปในไฟล์ด้วย โดยคลิกที่ปุ่ม File Info… เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับบันทึกข้อมูล

               Export SWC กรณีชิ้นงานมีคอมโพเน้นท์ (เฉพาะ ActionScript 3.0) ให้ export ไฟล์คอมโพเน้นท์ (*.swc) ด้วย

 

Advanced

          กำหนดค่าระดับสูง

 

Trace and debug

          เป็นการตั้งค่าเพื่อทดสอบค่าและแก้ไข มี 4 อย่าง

                Generate size report สั่งให้สร้างเท็กซ์ไฟล์ที่มีชื่อเดียวกับไฟล์แฟลชมูฟวี่ขึ้นมา (พร้อมกับการพับลิชในโฟลเดอร์เดียวกัน) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของไฟล์งานแฟลชมูฟวี่ของเราว่ามรกี่เฟรมและมีขนาดเท่าไหร่

                Protect from import ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดาวน์โหลดงานของเราไปเปิดในโปรแกรม Flash

                Omit trace actions สั่งให้ข้าม Trace Action เพื่อไม่ให้แสดงหน้าต่าง Output เมื่อผิดพลาดในการแสดงสคริปต์

                Permit debugging ให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขแฟลชมูฟวี่ของเราได้

 

Password

          กำหนดรหัสผ่านที่ใช้เข้ามาแก้ไขแฟลชมูฟวี่ โดยจะทำงานเมื่อเราคลิกเลือก Permit Debugging

 

Local playback security

          กำหนดค่าความปลอดภัยของไฟล์ SWF ในเครื่องของเรา

                Access local file only (ค่าเริ่มต้น) ไฟล์ SWF ในเครื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่องด้วยกันได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากไฟล์ SWF อื่นในอินเทอร์เน็ตได้

                Access network only ไฟล์ SWF ในเครื่องสามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบเครือข่ายได้เท่านั้น (ในที่นี้คืออินเทอร์เน็ต) แต่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่อง

 

Hardware Acceleration

          รูปแบบการเร่งความเร็วกราฟิก (เฉพาะ ActionScript 3.0)

                None ไม่ใช้

                Level 1-Direct โดยตรง

                Level 2-GPU เร่งการทำงานด้วยการ์ดจอ

 

Script time limit

          จำกัดเวลาในการรัน ActionScript ถ้าเกินจากเวลาที่ตั้งไว้ จะเกิด Error

 

การพับลิชเป็นไฟล์ HTML

          การแปลงงานเป็นเว็บเพจจะพับลิชออกมาได้ 3 นามสกุล คือ (*.html), (*.swf) และ (*.js) โดยทั้งหมดจะทำงานร่วมกันและให้ผลเหมือนการทำงานบน Flash หมายความว่าเราจะได้ไฟล์ 3 ไฟล์นี้ คือไฟล์นามสกุล (*.html), (*.swf) และ (*.js) ซึ่งต้องใช้ทั้ง 3 ไฟล์นี้ในการอัพโหลดขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์จึงจะใช้ได้ การแปลงงานเป็นไฟล์นามสกุล (*.html) มีรายละเอียดในการตั้งค่า ดังนี้

 

 

Template

          เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ให้กับไฟล์ HTML ที่เราสร้าง ซึ่งเราสามารถที่จะดูความหมายได้ด้วยการคลิกปุ่ม Info เพื่อดูรายละเอียด ในการกำหนดลักษณะของเทมเพลต

 

Detect Flash Version

          กำหนดให้เป็นไฟล์ HTML มีโค้ด JavaScript สำหรับตรวจสอบว่าบราวเซอร์มี Flash Player ตามที่กำหนดด้านล่าง ติดตั้งอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะแสดงลิงค์ให้ไปดาวน์โหลด

 

Dimensions

          เป็นการกำหนดความกว้างความสูงของแฟลชมูฟวี่ที่เราจะแสดง โดยอ้างอิงจากหน่วยวัด ดังนี้

             Match Movie กำหนดให้มีขนาดความกว้างความสูงเท่ากับมูฟวี่ที่เราสร้าง

             Pixels กำหนดความกว้างความสูงโดยมีหน่วยเป็นพิกเซล

             Percent กำหนดขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับขนาดของหน้าต่างบราวเซอร์

 

Playback

          เป็นตัวกำกับค่าต่างๆ ในการแสดงผล ซึ่งมี OBJECT และ EMBED เป็นตัวเก็บค่า

              Paused at start กำหนดไม่ให้แสดงแฟลชมูฟวี่จนกว่าจะมีการคลิกเมาส์ในแฟลชมูฟวี่ หรือคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือกคำสั่ง play

              Loop เป็นการกำหนดให้เล่นแฟลชมูฟวี่วนรอบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

              Display menu ให้แสดงเมนูย่อยเมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์ขวา

              Device font เป็นการแทนที่ฟอนต์ที่เราใช้แสดง เมื่อผู้ใช้ไม่มีฟอนต์ที่เราใช้ติดตั้งอยู่ในเครื่อง โดยจะใช้ฟอนต์มาตรฐานซึ่งมีอยู่ในเครื่องมาแทนที่

 

Quality

          คือการกำหนดคุณภาพให้แฟลชมูฟวี่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับระบบของผู้ใช้ เช่น ถ้าให้แฟลชมุฟวี่แสดงรายละเอียดสูงเกินไป ก็อาจทำให้การแสดงภาพกระตุกในเครื่องรุ่งเก่า เป็นต้น

               Low คุณภาพในการแสดงคุณภาพแฟลชมูฟวี่จะต่ำ สังเกตได้ที่แฟลชมูฟวี่ขอบไม่เรียบ สีก็จะลดลงอยู่ในโหมดมาตรฐาน แต่การแสดงผลจะราบลื่น

              Auto Low เป็นการตรวจสอบ CPU ว่าสามารถรองรับได้หรือไม่ ถ้าไม่ก็จะลดคุณภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นที่ความเร็วในการแสดงผลเป็นหลัก

              Auto High จะเป็นการตรวจสอบ CPU ว่าสามารถรองรับได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะทำการเพิ่มคุณภาพโดยอัตโนมัติ เพือ่เน้นคุณภาพในการแสดงแฟลชมูฟวี่เป็นหลัก

              Medium ให้การแสดงผลระดับปานกลาง

              High ให้การแสดงผลระดับสูง แม้เครื่องของผู้ใช้จะอยู่ในระดับต่ำ โดยภาพที่เป็นบิทแมป จะใช้วิธีลดความนุ่มนวลของภาพลง

              Best ให้การแสดงผลระดับสูงสุด โดยไม่สนว่าเครื่องของผู้ใช้จะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม

 

Window Mode

          เป็นการตั้งค่าการแสดงผลให้กับแฟลชมูฟวี่ใน Internet Explorer ซึ่งจะมีผลเฉพาะในระบบวินโดวส์เท่านั้น

                Window คือให้แสดงแฟลชมูฟวี่ในกรอบของตัวเอง ซึ่งจะให้ผลในการแสดงที่ดีที่สุด

                Opaque Windowless คือการป้องกันวัตถุอื่นที่แสดงอยู่ด้านหลังแฟลชมูฟวี่แสดงขึ้น

               Transparent Windowless เป็นการแสดงพื้นหลังโปร่งใส่เพื่อให้เห็นวัตถุที่แสดงอยู่ด้านหลัง แต่การทำแบบนี้จะทำให้แสดงแอนิเมชั่นช้าลง

 

HTML alignment

          กำหนดลักษณะการจัดวางเมื่อแฟลชมูฟวี่แสดงบนบราวเซอร์

                Default จัดไว้กึ่งกลางและตัดขอบออก

                Left จัดชิดซ้าย

                Right จัดชิดขวา

                Top จัดชิดด้านบน

                Bottom จัดชิดด้านล่าง

 

Scale

          กำหนดลักษณะการจัดวางของแฟลชมูฟวี่แสดงผลในกรอบของมัน

                 Default ให้แสดงแฟลชมูฟวี่ทั้งหมดตามที่เรากำหนด

                No border ให้แสดงแฟลชมูฟวี่ โดยปรับให้บางส่วนถูกตัดออก เพื่อคงสัดส่วนไม่แสดงเส้นขอบ

                Extract fit ให้แสดงแฟลชมูฟวี่ตามที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด ซึ่งต้องระวังอาจมีการผิดเพี้ยนได้เมื่อมีการนำไปแสดงบนบราวเซอร์

                No scale ให้แสดงแฟลชมูฟวี่ทั้งหมด โดยปรับให้บางส่วนถูกตัดออก เพื่อคงสัดส่วนไว้

 

Flash Alignment

          จัดแฟลชมูวี่ในกรอบของมันเองที่ถูกกำหนดไว้

                 Horizontal การจัดวางในแนวนอน

                 Vertical การจัดวางในแนวตั้ง

 

Show Message

          สั่งให้แสดงข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เช่น บราวเซอร์นี้ไม่สามารถเล่นแฟลชมูฟวี่ได้ต้องทำการติดตั้ง Plug – In ก่อน เป็นต้น