จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

หน่วยที่ 1 - ส่วนประกอบ Flash CS4

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 16434 ครั้ง

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Flash CS4 จะพบหน้าจอที่มีส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งเราสรุปการใช้งานได้ดังนี้1. เมนูบาร์ (Menu Bar)
2. พื้นที่ทำงาน (Work Area)
3. ไทมไลน์ (Timeline)
4. ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) 
5. Property Inspector

เมนูบาร์ (Menu Bar)    เมนูบาร์เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งในการใช้งานทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงาน และการสร้างมูฟวี่ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้งานในโปรแกรมทั้งหมด

ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) 
    ทูลบ็อกซ์เป็นกล่องที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในกานสร้าง และปรับแต่งอ็อบเจ็กต์ต่างๆ โดยจะเรียงเครื่องมือต่างๆ เป็นแถวเดียวกันลงมา เครื่องมือแต่ละชิ้นทูลบ็อกซ์จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพที่เราสามารถคลิกเพื่อเรียกใช้งานได้ ซึ่งมีการแบ่งเครื่องมือต่างๆ เป็น 4 กลุ่มดังนี้กลุ่มเครื่องมือ Tools เกี่ยวกับการเลือก คือ Selection Tool , Subselection Tool 
กลุ่มเครื่องมือ Edit เกี่ยวการวากและการตกแต่งภาพ เช่น Pencil Tool , Brush Tool , Eraser Tool , Free Transform Tool 
กลุ่มเครื่องมือ View เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Hand Tool  , Zoom Tool 
กลุ่มเครื่องมือ Colors ใช้ในการเลือกสีให้กับเส้นและสีพื้น เช่น Eavesdropper Tool 

โดยเมื่อเลือกปุ่มเครื่องมือเหล่านี้ เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติม (Options) ทางด้านล่างของทูลบ็อกซ์ได้ 
    เราสามารถเปิด/ปิดทูลบ็อกซ์นี้ได้โดยใช้คำสั่ง Window > Tools ให้มีเครื่องหมายอยู่หน้าคำว่า Tools เพื่อเปิดทูลบ็อกซ์ และใช้คำสั่ง Window > Tools อีกครั้งยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อปิดทูลบ็อกซ์

สเตจ (Stage) และพื้นที่ทำงาน (Pasteboard)
   เราเรียกพื้นที่สีขาวตรงกลางหน้าจอที่ใช้จัดวางออกเจ็กต์ต่างๆ ที่ต้องการแสดงให้เห็นในชิ้นงานว่า “สเตจ (Stage) หรือ Document Window” ส่วนบริเวณสีเทาล้อมรอบนั้นเราจะใช้วางวัตถุที่ยังไม่ต้องการให้แสดงว่า “พื้นที่ทำงาน (Pasteboard)” ซึ่งเราอาจเปลี่ยนสเตจได้เหมือนเป็นเวที และพื้นที่ทำงานเป็นพื้นที่หลังเวทีที่ผู้ชมมองไม่เห็น แต่เราวางองค์ประกอบต่างๆ ที่จะนำไปแสดงบนสเตจได้
   เราสามาเปิด/ปิดพื้นที่การทำงานได้โดยใช้คำสั่ง View> Pasteboard ให้มีเครื่องหมายถูก เพื่อเปิดพื้นที่การทำงาน และใช้คำสั่ง View> Pasteboard อีกครั้ง เพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อปิดพื้นที่การทำงาน (หรือจะกดคีย์ลัด++W ก็ได้)

ไทมไลน์ (Timeline) 
    ไทมไลน์หรือเส้นเวลา จะใช้สำหรับสร้างและกำหนดรายละเอียดของการเคลื่อนไหว โดยเอาองค์ประกอบที่จะเคลื่อนไหว (เราเรียกองค์ประกอบต่างๆ ในชิ้นงานว่าออบเจ็กต์หรือวัตถุ) มาจัดวางต่อกันทีละภาพในแต่ละช่วงเวลา (เรียกว่าเฟรม : frame) ที่จะแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยเราจะกำหนดเส้นเวลาให้เล่นภาพเคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือเล่นแล้วหยุดก็ได้เราแบ่งไทมไลน์เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
   * ส่วนแสดงเลเยอร์ (Layer) ซึ่งแต่ละเลเยอร์เปรียบเหมือนแผนใสที่สามารถวางภาพ หรือออบเจ็กต์ได้ โดยแต่ละเลเยอร์นั้นแยกเป็นอิสระต่อกัน แต่ประกอบกันเป็นชิ้นงานเดียว 
   * ส่วนเฟรม (Frame) ที่แสดงช่องเฟรมต่างๆ ซึ่งทำงานเหมือนกับเฟรมที่ประกอบกันเป็นภาพยนตร์โดยเมื่อมีการนำเฟรมเหล่านี้มาแสดงอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ Frame จะแสดงผล ทีละเฟรม โดยจะมีหัวอ่าน (Playhead) ที่เป็นส้นสีแดงคอยบอกตำแหน่งว่ากำลังทำงานอยู่ที่เฟรมใด

    เราสามารถเปิด/ปิดไทมไลน์นี้ได้โดยคำสั่ง View > Thmeline ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าคำว่า Thmeline เพื่อเปิดไทมไลน์ และใช้คำสั่ง View > Thmeline อีกครั้งยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อปิดไทมไลน์ซึ่งเราอาจเปรียบการทำงานของไทมไลน์เหมือนกับม่วนฟิลม์ ในขณะที่สเตจคือส่วนที่แสดงแต่ละเฟรมในม้วนฟิลม์นั้นตามลำดับที่กำหนดไว้

พาเนล (Panels) 
     พาเนลคือหน้าต่างทีรวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในการปรับแต่งออบเจ็กต์ ซึ่งใน Flash ได้มีการจัดพาเนลต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของมันให้เราเรียกใช้ได้ พาเนลสำคัญที่ควรรู้จักดังนี้


* Properties Inspector เป็นพาเนลที่ใช้แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของออบเจ็กต์ที่เราคลิกเลือก ซึ่งเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้ ทั้งนี้รายละเอียดที่ Property Inspector จะเปลี่ยนไปตามออบเจ็กต์ที่เลือก โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งาน Property Inspector ด้วยคำสั่ง Window > Properties หรือกดคีย์ลัด 

 

* พาเนล color และพาเนล swatches เป็นพาเนลที่ใช้เลือกสีและผสมสีตามที่ต้องการซึ่งจะนำไปใช้ปรับแต่งสีให้กับทั้งภาพวาดและตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย โดย color จะใช้ผสมสีเองตามต้องการ และ swatches จะใช้เลือกสีจากจานสีตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนล color ด้วยคำสั่ง window>color เพื่อเรียกแท็บ color และใช้คำสั่ง window> swatches เพื่อเรียกแท็บ swatches


* พาเนล library เป็นพาเนลที่ใช้สำหรับเก็บองค์ประกอบที่จะใช้กับชิ้นงานนั้น ๆ เช่น ซิมบอล ภาพกราฟิก และมูฟวี่หรือไฟล์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง ซึ่งสามารถจัดเก็บองค์ประกอบเหล่านี้ได้อย่างระเบียบในโฟลเดอร์(ที่เราสร้างเอง) โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนล library ด้วยคำสั่ง Windows > library หรือกดคีย์ลัด Ctrl + L


* พาเนล actions เป็นพาเนลที่ใช้สำหรับสร้างโค้ด actionScript (ภาษาที่ใช้งาน Flash) เพื่อให้ชิ้นงานนั้นสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น สร้างปุ่มที่ให้ผู้ใช้คลิกเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ทำเกมและเว็บที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนล actions ด้วยคำสั่ง Windows > Actions หรือ กดคีย์ลัด 

แถบเครื่องมือ 
    แถบเครื่องมือหรือทูลบาร์(Toolbar) ประกอบด้วยคำสั่งที่จัดเป็นปุ่มไอคอนซึ่งเราสามารถคลิกเรียกได้ทันที โดยไม่ต้องหาในแถบเมนู เราเลือกเปิด/ปิดแถบเครื่องมือได้โดยเลือก Windows > Toolbar ชื่อแถบเมนูที่ต้องการ (ให้มีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อเพื่อให้แสดงแถบเครื่องมือ และใช้คำสั่งเดียวกันยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อแถบเครื่องมือที่ต้องการให้ซ่อนไว้) ใน Flash มีแถบเครื่องมืออยู่ 3 ชุด ดังนี้
    - แถบเครื่องมือหลัก (Main Toolbar) จะรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ 
    - แถบเครื่องมือควบคุมการแสดงผล (Controller) ใช้สำหรับควบคุมการแสดงภาพเคลื่อนไหว หรือมูฟวี่ที่เราสร้าง 
    - แถบเครื่องมือแก้ไข (Edit Bar) ใช้สำหรับแก้ไขสเตจ โดยจะมีปุ่มคำสั่งเพิ่มเติมและเมนูสำหรับใช้ย่อ/ขยายสเตจ นอกจากนั้นยังใช้ในการเลือกทำงานกับฉากและซิมบอล