จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

หน่วยที่ 5 - การแยกส่วนข้อความประเภทสแตติกเป็นรูปทรง

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 3901 ครั้ง

     เราปรับแต่งข้อความที่สร้างใน Flash ได้โดยการปรับคุณสมบัติต่างๆ ใน Property Inspector เช่น รูปแบบฟอนต์ ขนาด หรือสี ดังได้กล่าวไปแล้วเท่านั้น หากเราต้องการเล่นกับตัวอักษรจริงๆ จะต้องอาศัยเครื่องมือปรับแต่งรูปทรงต่างๆ ที่มีใน Flash แต่เราต้องแปลงตัวอักษรในข้อความเป็นรูปทรงก่อจึงจะใช้เครื่องมอเหล่านี้ได้ ซึ่งทำได้ด้วยคำสั่ง Break Apart โดย Flash จะมองตัวอักษรที่ถูกแปลงเป็นรูปทรงเท่านั้น หมายความว่าเราจะใช้ Text Tool แก้ไขข้อความที่ถูก Break Apart ไม่ได้อีกต่อไป แต่จะต้องใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปทรงแก้ไขแทน

      ใช้ Selection Tool  คลิกเลือกข้อความ เนื่องจากข้อความประกอบด้วยหลายตัวอักษร เราจะต้อง เลือกคำสั่ง Modify->Break Apart 2 ครั้ง ดังนี้

      - เลือกคำสั่ง Modify->Break Apart ครั้งที่ 1 จะแยกข้อความเป็นตัวอักษรย่อยๆ สังเกตได้โดยลองคลิกที่ข้อความ จะพบว่าแต่ละตัวอักษรจะอยู่ในแต่ละกรอบข้อความแยกนากกันเป็นอิสระ
      เลือก Modify->Break Apart ครั้งที่ 2 จะแปลงตัวอักษรให้เป็นรูปทรง ให้เราคลิกที่เครื่องมือ Selection Tool และนำเมาส์มาที่ข้อความจะพบว่าจะสามารถปรับแต่งรูปทรงของตัวอักษรได้
     
    เนื่องจากตัวอักษรได้ถูกแปลงเป็นรูปทรงแล้ว เราสามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปทรงอื่นๆ นอกจาก Selection Tool ได้ด้วย