จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 5 - กำหนดรูปแบบของข้อความ

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 4080 ครั้ง

      เมื่อเราใช้เครื่องมือ Text Tool และคลิกเลือกข้อความ จะมีคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อความที่เราปรับแต่งได้ใน Property Inspector โดยมีรายละเอียด ดังนี้กำหนดรูปแบบย่อหน้า
       ในหัวข้อ Paragraph ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบย่อหน้า ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราได้กำหนให้ข้อความถูกจัดเรียงในแนวนอน หรือให้จัดเรียงข้อความในแนวตั้ง

การจัดรูปแบบย่อหน้า กรณีที่เรากำหนดให้ข้อความถูกจัดเรียงในแนวนอน

          Indentation: กำหนดย่อหน้า (-720 ถึง 720)
          Lie Spacing: กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (-360 ถึง 360)
          Left Margin: กำหนดระยะห่างขอบซ้าย (0 ถึง 720)
          Right Margin: กำหนดระยะห่างขอบขวา (0 ถึง 720)

การจัดรูปแบบย่อหน้า กรณีที่เรากำหนดให้ข้อความถูกจัดเรียงในแนวตั้ง
         - Indentation: กำหนดย่อหน้า (-720 ถึง 720)
         - Column Spacing: กำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ (-360 ถึง 360)
         - Top Margin: กำหนดระยะห่างขอบบน (0 ถึง 720)
         - Bottom Margin: กำหนดระยะห่างขอบล่าง (0 ถึง 720)
 
จัดการเรื่องฟอนต์
         เราสามารถกำหนดรูปแบบ ลักษณะ สีสันและคุณสมบัติอื่นๆ ให้กับตัวอักษรหรือฟอนต์ ได้ดังนี้
- Font Family กำหนดรูปแบบของฟอนต์โดยการเลือกคลิกเมาส์ที่ จากนั้นจะปรากฏรูปแบบฟอนต์ให้เราเลือกใช้ได้ตามต้องการ
- Font size กำหนดขนาดของตัวอักษรทำได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวเลข เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขาวจนได้ขนาดต้องการ หรืออีกวีหนึ่งสามารถพิมพ์ขนาดลงไปในได้โดยตรง
- Text (fill) Color กำหนดสีให้ข้อความโดยการคลิกสีที่ต้องการ เมื่อพิมพ์ข้อความก็จะเป็นสีที่เลือกกำหนดไว้


กำหนดให้ข้อความประเภทสแตติกเป็นลิงค์
      ข้อความประเภทสแตติกสามารถถูกกำหนดให้เป็นลิงค์ไปยังเว็บได้ โดยให้เราเลือกข้อความที่ต้องการ (เลือกใช้ Selection Tool คลิกเลือกข้อความ) ใน Property Inspector พิมพ์แอดเดรสหรือที่อยู่ของหน้าเว็บที่ต้องการเชื่อมโยงในช่อ URL และให้กำหนดว่าเมื่อข้อความที่เป็นลิงค์นี้ถูกคลิกจะเป็นหน้าเว็บขึ้นมาอย่างไรในช่อง Target โดยตัวเลือกดังนี้

          _blank เปิดหน้าเพ็จใหม่ขึ้นมา
          _parent แสดงบนหน้าเพ็จเดิมโดยลบหน้าเดิมออก
          _Self แสดงในเพ็จหรือเฟรมเดียวกันกับที่เสดงข้อความ
          _top ขยายเต็มหน้าจอ

จากนั้นให้ทดสอบ โดยกดคีย์ <Ctrl>+<Enter> เลื่อนตัวชี้เมาส์อยู่เหนือข้อความ (สังเกตว่าตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็น ) เมื่อคลิกจะเป็นการเปิดหน้าเว็บตามที่กำหนด
วีดีโอสาธิต