จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 4 - ปรับไล่โทนสีเกรเดียนท์หรือภาพบิทแมปด้วยGradient Transform Tool

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 6272 ครั้ง

      หลังจากที่ได้มีการใช้สีเกรเดียนท์หรือภาพบิทแมปมาเทในพื้อนที่ของภาพแล้ว เราสามารถใช้เครื่องมือ Gradient Transform Tool ปรับแต่งการไล่โทนหรือรายละเอียด ภาพ บิทแมปที่แสดงได้โดยการคลิก Gradient Transform Tool ที่ทูลบ็อกซ์ จากนั้นคลิกเลือกบริเวณภาพที่มีการเติมสีเกรเดียนท์หรือภาพบิแมปไว้ จะปรากฏเส้นปรับแต่งการไล่โทนสีเกรเดียนท์หรือภาพบิแมปซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้ปรับการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนวเส้นตรง (Linear)
       ใช้สำหรับออบเจ็กต์ที่มีการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนวเส้นตรงโดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่งที่มีจุดปรับแต่งได้ 3 จุด ดังนี้


      - ย้ายจุดไล่โทนสี คลิกลากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
      - ปรับขนาดแนวการไล่โทนสี คลิกลากจุดปรับขนาดแนวโทนสีเพื่อขยาย/ลดการไล่โทนสี
      - หมุนแนวการไล่โทนสี คลิกจุดหมุนแนวโทนสีและหมุนไปในทิศที่ต้องการได้

ปรับการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนววงกลม (Radial)
      ใช้สำหรับออบเจ็กต์ที่มีการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนววงกลม โดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่งเป็นวงกลมที่มีจุดปรับแต่งได้ 5 จุด ดังนี้


          - ย้ายจุดศูนย์กลางไล่โทนสี คลิกลากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
          - ปรับขนาดแนวการไล่โทนสี คลิกลากจุดปรับขนาดแนวโทนสีเพื่อขยาย/ลดการไล่โทนสีเป็นวงรี
          - ปรับรัศมีแนวโทนสี คลิกลากจุดขยายหรือลดรัศมีแนวโทนสีเป็นวงกลม
          - หมุนแนวการไล่โทนสี คลิกลากจุดหมุนแนวโทนสีไปใสทิศที่ต้องการ
          - ปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไม่โทนสี คลิกลากจุดปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไปทิศที่ต้องการปรับพื้นที่ภาพที่เป็นบิทแมป (Bitmap)
      ใช้สำหรับออบเจ็กต์ที่มีพื้นที่เป็นภาพบิทแมป โดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพบิทแมปที่ถูกเทเป็นพื้นภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่ง 7 จุด ดังนี้


          - ย้ายตำแหน่งรูป คลิกลากจุดย้ายตำแหน่งภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
          - ปรับความกว้าง คลิกลากจุดปรับความกว้างภาพ
          - ปรับความสูง คลิกลากจุดปรับความสูงภาพ
          - ปรับขนาดภาพตามสัดส่วนเดิม คลิกลากจุดปรับขนาดภาพตามสัดส่วนเดิมตรงมุมซ้ายล่าง
          - บิดภาพในแนวตั้ง คลิกลากปุ่มกลมด้านขวา
          - บิดภาในแนวนอน คลิกลากปุ่มกลมด้านซ้าย
          - ปรับหมุนภาพ คลิกลากจุดหมุดขวาบนไปในทิศที่ต้องการ