จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 19 คน
เดือนนี้  : 932 คน
ในปีนี้    : 9839 คน
ทั้งหมด : 73044 คน

หน่วยที่ 4 - กำหนดสีโดยใช้พาเนล Color และพาเนล Swatches

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 10160 ครั้ง

      นอกจากการเลือก Stroke Color และ Fill Color แล้ว ใน Flash ยังมีพาเนล Color และ Swatches สำหรับเลือกและผสมสีด้วย

เลือกและผสมสีโดยใช้พาเนล Color
      เลือก Window->Color หรือกดคีย์ <Shift>+<F9>
 เปิดพาเนล Color สำหรับใช้ผสมสีและไล่สีได้ตามต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้


     วิธีใช้ให้เราคลิก  หรือ  เพื่อกำหนดว่าต้องการกำหนดสีให้กับเส้น หรือพื้นรูป จากนั้นเลือกแบบของสีที่ต้องการและกำหนดโหมดสีโดยคลิกที่ และเลือกโหมดสีที่ต้องการใช้เป็น แบบ RGB หรือ HSB


เราสามารถเลือกใส่สีได้จากไอคอนสำเร็จรูป ดังนี้ 

          ใส่สีขาวดำให้กับออบเจ็กต์ 
          เลือกไม่ใส่สีกับเส้นหรือพื้นรูปตามต้องการ
          สลับการใส่สีระหว่างเส้นกับพื้นรูป

      กำหนดความโปร่ง/ทึบขอสีได้ในช่อง Alpha (100% หมายถึง สีทึบที่สุด และ 0% คือ  ให้สีโปร่งใสที่สุด ไม่เห็นสีเลย
      คำสั่ง Add Swatch ในเมนูจะเป็นกรเพิ่มสีที่เราผสมนี้ไปไว้ในจานสีที่แสดงในหน้าต่างเลือกสีปกติ ทำให้เราคลิกเลือกใช้ได้โดยไม่ต้องกลับมาผสมสีนี้ใหม่


รายละเอียดการใช้สีแบบต่างๆ 
      ใน Color Mixer เราเลือกแบบของสีที่ใช้ได้ ตั้งแต่สีปกติ (Solid) สีแบบเกรเดียนท์ซึ่งมีให้เลือกสองแบบ คือแบบไล่โทนสีเป็นแนวเส้นตรง (Linear) หรือแบบไล่โทนสีเป็นวงกลม (Radial) และการใช้ภาพมา “เท” เป็นสีพื้นของรูป (Bitmap) แต่ถ้าไม่ต้องการใส่สีเลยก็ให้เลือก None


      สำหรับการสร้างสีแบบ Linear, Radial และ Bitmap จะปรากฏตัวเลือก Overflow ขึ้นมา เพื่อให้เราปรับลักษณะการไล่สีในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

      Normal กำหนดให้ไล่สีตามปกติหรือตามรูปแบบเดิมของสีแบบ
เกรเดียนท์ที่เราเลือก 
      Miror กำหนดให้การไล่สีเป็นแบบสะท้อน เหมือนมีการสะท้อนกลับ
จากกระจกเงา แต่จะเห็นชัดขึ้นเมื่อชู่กับ Gradient Transform 
Tool ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
      Repeat กำหนดให้ไล่สีแบบซ้ำๆ กัน จากส่วนที่มีสีเข้มไปจนถึงสีอ่อน 
จากนั้นก็เริ่มต้นไล่สีเข้มอีกครั้งซ้ำไปมา จำกระทั่งเต็มออบเจ็กต์ที่เราสร้าง

เลือกสีจากหน้าต่าง Swatches
     พาเนล Swatches จะแสดงจานสีให้เราเลือก Stroke Color และ Fill Color ได้อย่างสะดวก ซึ่งง่ายกว่าการคลิกเลือกจากทูลบ็อกซ์ เพราะเราสั่งให้แสดงพาเนลนี้ไว้ได้ตลอดบนจอภาพ โดยเลือกคำสั่ง Window=>Swatches