จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 20 คน
เดือนนี้  : 933 คน
ในปีนี้    : 9840 คน
ทั้งหมด : 73045 คน

หน่วยที่ 1 - ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือมูลวี่

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 24846 ครั้ง

 การจัดทำภาพเคลื่อนไหวหรือมูฟวี่อาจมีหลายขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นงาน อย่างไรก็ตามเราควรมองการสร้างมูลวี่เป็นการสร้าง หรือการนำองค์ประกอบต่างๆ เข้ามารวมกัน และกำกับให้เกิดการเคลื่อนไหวและตอบโต้กับผู้ใช้ จากนั้นก็นำไปเผยแพร่ในที่สุด โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวางโครงเรื่องชิ้นงาน
    เป็นการวางแผนว่าต้องการให้ชิ้นงานออกมาแนวไหน มีวัตถุประสงค์การทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งที่คิดได้มักถูกรวบรวมเป็นผังโครงร่างอย่างคร่าวๆ ที่เรียกว่า “สตอรี่บอร์ด (storyboard)” ถ้าเป็นงานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้อาจมีการร่างหน้าจอต่างๆ และแสดงการเชื่อมโยงระหว่างกันด้วย

ข้อดีของการจัดทำโครงร่างชิ้นงาน
    จะช่วยให้เราคิดงานอย่างมีระบบ ซึ่งในกรณีที่ชิ้นงานมีความซับซ้อนและต้องใช้ทีมงานสร้างหลายคนการใช้ผังโครงร่างในการสื่อสารจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และรายละเอียดการทำงานของชิ้นงานได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมองค์ประกอบชิ้นงาน
    เป็นขั้นตอนต่อจากการวางผังโครงร่าง ซึ่งเราจะกำหนดว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อนำมาประกอบกันเป็นชิ้นงาน เราสามารถวาดภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม Flash เองหรือสร้างภาพจากโปรแกรมกราฟิก เช่น Photoshop และ lllustrator แล้วค่อยนำไปใช้ใน Flash ก็ได้ ถ้างานที่เราจะสร้างเป็นมัลติมีเดียก็จะต้องเตรียมไฟล์เสียงและไฟล์ภาพยนตร์เพื่อนำเข้าไปใช้ใน Flash ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างชิ้นงานและทดสอบการทำงาน
    ต่อไปเราจะใช้ Flash CS4 นำไฟล์ภาพ ภาพยนตร์และเสียงที่ได้เตรียมไว้มาประกอบกันเป็นชิ้นงานและทดสอบการทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ 4 การพับลิชชิ้นงานเพื่อนำไปเผยแพร่
    ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการพับลิช (publish) ชิ้นงานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นไฟล์มูฟวี่ หรือเป็นไฟล์ในรูปแบบที่ต้องการ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป
   
    ผู้ชมเว็บจะเล่นมูฟวี่ของเรา โดยเปิดผ่านบราวเซอร์โดยตรง (บราวเซอร์ที่สามารถเปิดไฟล์มูฟวี่ของ Flash ได้นั้นจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plug-in) ที่เรียกว่า “Flash Player” ซึ่งจะติดตั้งพร้อมกับ Flash CS4 ให้ทันที่)