จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 20 คน
เดือนนี้  : 933 คน
ในปีนี้    : 9840 คน
ทั้งหมด : 73045 คน

หน่วยที่ 3 - ปรับปรุงออบเจ็กต์อย่างอิสระด้วย Free Transform Tool

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 6521 ครั้ง

      Free Transform Tool เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ปรับรูปทรงหรือข้อความที่เป็นออบเจ็กต์เดี่ยวหรือเป็นกลุ่มออบเจ็กต์ก็ได้ โดยจะรวมความสามารถในการปรับแต่งรูปทรงหลายอย่างไว้ในเครื่องมือเดียว อาทิ การบิด/ปรับเอียงออบเจ็กต์ การหมุนหรือการย้ายตำแหน่งออบเจ็กต์

      หากภาพที่เราต้องการปรับนั้น เป็นไฟล์ภาพทั่วไปที่ไม่ได้สร้างจาก Flash ก่อนที่จะทำการปรับแต่งรูปทรงใดๆ เราจะต้องแยกวัตถุโดยใช้คำสั่ง Break Apart ก่อนโดยเลือกคำสั่ง Modify>Break Apart หรือกดคีย์ 
<Ctrl> + B ซึ่งเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปในหัวข้อ “การแยกวัตถุโดยใช้ Break Apart” 
      เมื่อคลิก Free Transform Tool  ที่ทูลบ็อกซ์ สังเกตว่าจะเกิดจุดปรับ (transformation handle) รอบออบเจ็กต์ เมื่อนำเมาส์ไปที่จุดเหล่านี้สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนไปตามจุดต่างๆ ให้เราคลิกปรับรูปออบเจ็กต์ได้ดังนี้

ย้ายตำแหน่ง 
      ให้คลิกบริเวณออบเจ็กต์ที่ไม่ใช่จุดปรับ (สังเกตตัวชี้เมาส์จะเป็น  ) แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้


หมุนออบเจ็กต์ 
      ให้นำเมาส์ไปอยู่ใกล้จุดปรับมุมใดมุมหนึ่ง แล้วคลิกลากหมุนออบเจ็กต์ไปในทิศที่ต้องการได้ (สังเกตตัวชี้เมาส์จะเป็น ซึ่งโดยปกติจะหมุน (transformation point) รอบจุดหมุนของออบเจ็กต์

  แต่ถ้าเรากดคีย์ <Alt>
 ในขณะที่ลากเมาส์ จะเป็นการหมุนออบเจ็กต์รอบจุดปรับที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เราคลิกอยู่


ถ้ากดคีย์ <Shift>
 ในขณะที่ลากเมาส์จะหมุนออบเจ็กต์ได้เป็นช่วงๆ ช่วงละ 45 องศา

เปลี่ยนจุดหมุนออบเจ็กต์ 
      ให้คลิกที่จุดหมุนออบเจ็กต์ (0) แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ ซึ่งมีผลทำให้การหมุนออบเจ็กต์เปลี่ยนไปย่อ/ขยายออบเจ็กต์ 
      คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากจุดปรับที่มุมของออบเจ็กต์ในทิศทางที่ต้องการย่อ/ขยาย 
ถ้ากดคีย์ <Shift>
 ออบเจ็กต์จะถูกย่อ/ขยายอย่างเป็นสัดส่วน

ถ้าเราย่อ/ขยายออบเจ็กต์แบบปกติ จะมีผลทำให้การย่อ/ขยายทำได้เพียงด้านของออบเจ็กต์


ถ้ากดคีย์ <Alt> ในขณะลากเมาส์จะมีผลทำให้การย่อ/ขยายเกิดขึ้นกับทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือทั้งด้านที่เราขยายและด้านตรงกันข้ามด้วย


ปรับเอียงออบเจ็กต์ 
     นำตัวชี้เมาส์ไปอยู่เหนือเส้นขอบระหว่างจุดปรับสองจุดสังเกตตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นจากนั้นคลิกเมาส์ลากปรับเอียงออบเจ็กต์ในทิศที่ต้องการ


บิดออบเจ็กต์ 
      ให้กดคีย์ <Ctrl>
 ขณะคลิกลากจุดปรับ (สังเกต ตัวชี้เมาส์ จะเป็น  )