จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 3 - การเคลื่อนย้าย คัดลอก และการลบออบเจ็กต์

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 10102 ครั้ง

    หลังจากที่ได้คลิกเลือกออบเจ็กต์แล้ว เราสามารถคัดลอก หรือลบออบเจ็กต์ได้ ดังนี้ 

การคัดลอกออบเจ็กต์ เลือกคำสั่ง Edit>Duplicate (กดคีย์ลัด<Ctrl>+D จะเป็นการคัดลอกออบเจ็กต์วางซ้อนออบเจ็กต์เดิมแต่ยังอยู่ในเลเยอร์เดียวกัน หรือกดคีย์ <Ctrl> หรือ <Alt> ค้างไว้ขณะใช้ Selection Tool และลากออบเจ็กต์ก็จะเป็นการคัดลอกออบเจ็กต์เช่นกัน)
อีกวิธีคัดลอกภาพคือกดคีย์ <Ctrl> ค้างไว้แล้วลากเมาส์คัดลอกภาพใหม่ออกมา


     คัดลอกหรือเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ (โดยใช้คำสั่ง Cut) ข้ามเลเยอร์หรือไปไว้ในไฟล์อื่น ให้ใช้คำสั่ง Edit>copy หรือ <Ctrl>+C เพื่อคัดลอกออบเจ็กต์ หรือคำสั่ง Edit>Cut หรือ <Ctrl>+X เพื่อตัดออบเจ็กต์ออกมา (ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้าย) จากนั้นเลือกเลเยอร์ หรือซีน ที่ต้องการนำออบเจ็กต์ไปไว้ และสั่งวางออบเจ็กต์โดยใช้คำสั่ง Edit>Paste หรือ <Ctrl>+V หรือจะคลิกเมาส์ขวาเลือก Paste ก็ได้

     ลบออบเจ็กต์ คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการลบ จากนั้นกดคีย์ หรือเลือกคำสั่ง Edit>Clear วัตถุที่เราเลือกก็จะถูกลบออกไป

การใช้เครื่องมือกะระยะ วางซ้อน และจัดเรียงออบเจ็กต์จำนวนมาก
      ปกติเมื่อเราวาดรูปหรือออบเจ็กต์ หากทำการเคลื่อนย้ายไปมา โปรแกรม Flash จะแสดงเส้นประที่รูปนั้น เพื่อบอกว่ารูปหรือออบเจ็กต์ที่เราเลือกอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับออบเจ็กต์ที่อยู่ใกล้เคียงกับออบเจ็กต์ที่เลือกอยู่ รวมถึงสเตจด้วย ทำให้เราสามารถวางรูปหรือออบเจ็กต์ให้ตรงกันได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ


จากภาพ เป็นการลากออบเจ็กต์สี่เหลี่ยมลงมาวางให้อยู่ในแนวเดียวกับวงกลม โดยใช้ให้ฐานของภาพทั้ง 2 ตรงกัน Flash จะแสดงเส้นประขึ้นมาเพื่อให้เราวางสี่เหลี่ยมได้พอดีในตำแหน่งที่ฐานของออบเจ็กต์ทั้ง 2 ตรงกัน

    เมื่อออบเจ็กต์มีจำนวนมากขึ้น ใน Flash มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการออบเจ็กต์ ดังนี้

        ไม้บรรทัด (ruler) เป็นเครื่องมือวัดขนาดที่อยู่บริเวณขอบของสเตจ
        เส้นกริด (grid) เป็นเส้นตารางที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งต่างๆ
        เส้นไกด์ (guide) เป็นเส้นที่ช่วยในการกะระยะและจัดวางตำแหน่ง

ใช้งานไม้บรรทัด 
     ใช้บรรทัดเป็นอุปกรณ์ช่วยในการกะระยะและระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ที่วางอยู่บนสเตจ ซึ่งโดยปกติหน่วยวัดที่แสดงจะเป็นพิกเซล เราสามารถแสดง/ซ่อนไม้บรรทัดได้โดยเลือก View>Rulers ให้มีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงไม้บรรทัด และใช้คำสั่งเดียวกันยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อซ่อนไม้บรรทัด
การใช้งานรกริด 
     กริดเป็นเส้นตารางที่ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของออบเจ็กต์ โดยจุดแต่ละจุดเกิดจากเส้นแนวตั้งและแนวนอนมาตัดกัน เส้นกริดจะปรากฏให้เห็นเวลาสร้างชิ้นงานเท่านั้น แต่จะไม่ปรากฏในชิ้นงานสมบูรณ์ที่สร้างเป็นมูฟวี่แล้ว 
      เราสามารถแสดง/ซ่อนเส้นกริดได้ โดยเลือก View>Grid>Show Grid 

      เมื่อแสดงเส้นกริดแล้ว เราสามารถกำหนดให้ออบเจ็กต์ที่กำลังจัดวางยึดติดกับเส้นกริดได้ โดยเลือกคำสั่ง View>Snapping>Snap to Grid ให้มีเครื่องหมายถูกเพื่อให้ยึดติดออบเจ็กต์ที่ถูกลากเข้ามาใกล้เส้นกริดโดยอัตโนมัติ
ให้เราใช้คำสั่ง View>Snapping>Snap to Grid ยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อปิดคุณสมบัติดังกล่าว

การใช้งานเส้นไกด์ 
      เส้นไกด์เป็นเส้นที่เรากำหนดขึ้นมาสำหรับช่วยในการกะระยะ โดยเส้นไกด์จะปรากฏเป็นลักษณะของเส้นตรงเหมือรูปภาพทั้งหมด (แต่จะไม่ปรากฏในมูฟวี่ที่เป็นชิ้นงานสำเร็จ และจะไม่ถูกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพราะเป็นเส้นที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น) 
       หากหน้าจอไม่ได้แสดงไม้บรรทัดให้เราเปิดไม้บรรทัดขึ้นมาก่อน โดยเลือกคำสั่ง View>Rulers จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ไม้บรรทัด (อาจเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ) และคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเส้นไกด์ออกมาในตำแหน่งที่ต้องการบนสเตจ จะปรากฏเส้นไกด์เป็นเส้นตรงสีเขียว ซึ่งเราสามารถสร้างกี่เส้นก็ได้

         * เส้นไกด์แนวตั้งจะสร้างโดยการคลิกเมาส์ลากจากไม้บรรทัดในแนวตั้ง 
         * เส้นไกด์แนวนอนจะสร้างโดยการคลิกเมาส์ลากจากไม้บรรทัดในแนวนอน      เราสามารถเคลื่อนย้ายเส้นไกด์ที่สร้างได้โดยคลิกเมาส์ที่เส้นไกด์ และลากไปวางยังตำแหน่งต่างๆ ได้ตามต้องการ (หากเราใช้เครื่องมืออื่นอยู่ให้กดคีย์ ค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนไปใช้ Selection Tool ชั่วคราวสังเกตได้จากตัวชี้เมาส์ที่เปลี่ยนเป็น  )


คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับเส้นไกด์ 
      คำสั่ง View>Guides>show Guides ใช้แสดง/ซ่อนเส้นไกด์ทั้งหมดที่ใช้อยู่
      คำสั่ง View>Guides>Lock Guides ใช้ล็อก/ไม่ล็อกตำแหน่งเส้นไกด์ที่ใช้อยู่ หากเรากำหนดให้มีเครื่องหมายถูกหน้าคำสั่งนี้นอกจากจะเป็นการล็อกตำแหน่งเส้นไกด์แล้วยังหมายความว่าเราไม่สามารถลบเส้นไกด์นี้ได้ด้วย (เพราะคลิกย้ายไปไว้นอกสเตจไม่ได้) 
      คำสั่ง View>Snapping>snap to Guides ใช้สั่งยึดออบเจ็กต์ที่ถูกลากเข้ามาใกล้เส้นไกด์โดยอัตโนมัติ