จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 3 - การผสมออบเจ็กต์

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 2323 ครั้ง

     การผสมออบเจ็กต์ (Combine Object) เป็นการใช้ข้อดีของการสร้างออบเจ็กต์แบบ Objet Drawing โดยการเลือก Objet Drawing ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป แล้วกำหนดรูปแบบของการผสมที่เมนู Modify>Combine Objects> แบบ เพื่อให้ได้ออบเจ็กต์ลักษณะใหม่ออกมาUnion เป็นการรวมทั้งสองออบเจ็กต์ให้เป็นชิ้นเดียวกัน (แตกต่างกับคำสั่ง Group ตรงที่ แบบ Union ไม่สามารถใช้คำสั่ง Break apart ได้)


Intersect เลือกเอาเฉพาะส่วนบนที่ซ้อนทับกับส่วนล่าง


Punch เหลือเฉพาะส่วนล่างที่ถูกบนตัดทิ้งไป


Crop เลือกเอาเฉพาะส่วนล่างที่ซ้อนทับกับส่วนบน