จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 3 - การจัดกลุ่มและแยกกลุ่มออบเจ็กต์

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 4508 ครั้ง

     เมื่อมีออบเจ็กต์จำนวนมากบนสเตจ แทนที่เราจะต้องเสียเวลาคลิกเลือกออบเจ็กต์ทีละชิ้น เราสามารถรวมกลุ่มออบเจ็กต์เพื่อลดความยุ่งยากได้ โดยเมื่อเราคลิกที่กลุ่มออบเจ็กต์และทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเท่ากับเป็นการเคลื่อนย้ายทุกออบเจ็กต์ในกลุ่มพร้อมกัน 

     เรารวมกลุ่มออบเจ็กต์ ทำได้โดยการเลือกออบเจ็กต์ต่างๆ จากนั้นเลือกคำสั่ง Modify>Group หรือกดคีย์ลัด +G เพื่อรวบรวมกลุ่มออบเจ็กต์เป็นกลุ่มเดียวกัน สังเกตจากเส้นที่ล้อมรอบวัตถุทั้งหมด โดยเมื่อเราคลิกเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ ก็จะย้ายออบเจ็กต์ทั้งกลุ่ม

การแก้ไขออบเจ็กต์ภายในกลุ่ม 
     เราสามารถแก้ไขออบเจ็กต์ที่รวมกลุ่มได้ โดยการใช้ Selection Tool คลิกเลือกกลุ่มออบเจ็กต์ แล้วเลือกคำสั่ง Edit>Edit Selected หรือดับเบิ้ลคลิกที่กลุ่มออบเจ็กต์ก็ได้ จากนั้นให้ทำการการแก้ไขออบเจ็กต์ที่ต้องการในกลุ่ม เสร็จแล้วให้เลือกคำสั่ง Edit>Edit All หรือดับเบิ้ลคลิกที่พื้นที่ว่างบนสเตจ เพื่อกลับมายังหน้าจอการทำงานปกติ