จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 19 คน
เดือนนี้  : 932 คน
ในปีนี้    : 9839 คน
ทั้งหมด : 73044 คน

หน่วยที่ 3 - เลือกวัตถุด้วยเครื่องมือ Selection Tool

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 4177 ครั้ง

Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกออบเจ็กต์ และสามารถปรับแต่งรูปทรงของออบเจ็กต์ได้ด้วย โดยให้คลิก ที่ทูลบ็อกซ์หรือกดคีย์ลัด V (ถ้ากำลังใช้เครื่องมืออื่นอยู่และต้องการสลับมาใช้ Selection Tool เพียงชั่วคราวก็ให้กดคีย์ <Ctrl>  ค้างไว้ แล้วปล่อยคีย์นี้เมื่อใช้เสร็จ)

สำหรับการเลือกออบเจ็กต์มีหลายวิธี ดังนี้ 
เลือกเฉพาะเส้นขอบของออบเจ็กต์ ให้คลิกเลือกเส้นขอบของออบเจ็กต์ (หากเราลองลากเมาส์ออกมา ออบเจ็กต์ส่วนที่เป็นเส้นขอบจะถูกลากออกมาด้วย แสดงว่าเส้นขอบถูกแยกออกจากสีพื้นของออบเจ็กต์)


เลือกเฉพาะสีพื้นของออบเจ็กต์ ให้คลิกที่พื้นภาพ (หากเราลองลากเมาส์ออกมาดู จะเห็นออบเจ็กต์ส่วนที่เป็นสีพื้นถูกลากออกมาด้วย แสดงว่าสีพื้นถูกแยกออกจากเส้นขอบของออบเจ็กต์)


เลือกทั้งเส้นขอบและสีพื้นของออบเจ็กต์ ให้ลากเมาส์ครอบคลุมบริเวณออบเจ็กต์ทั้งหมด หรือดับเบิ้ลคลิกที่สีพื้นก็ได้ (หากเราใช้เมาส์ลากออบเจ็กต์ที่เลือก จะเห็นว่าทั้งสีพื้นของออบเจ็กต์และเส้นขอบถูกลากออกมาด้วย)เลือกเฉพาะบางส่วนของออบเจ็กต์ ให้ลากเมาส์ครอบออบเจ็กต์เฉพาะส่วนที่ต้องการเลือกเท่านั้น (หากเราใช้เมาส์ลากออบเจ็กต์ที่เลือก จะเห็นว่าออบเจ็กต์ส่วนที่เลือกถูกลากออกมาด้วย)


การเลือกหลายออบเจ็กต์ ให้ลากเมาส์ครอบคลุมบริเวณออบเจ็กต์ทั้งหมดที่ต้องการเลือก คลิกเมาส์เลือกออบเจ็กต์ที่ต้องการวีดีโอสาธิต