จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 18 คน
เดือนนี้  : 931 คน
ในปีนี้    : 9838 คน
ทั้งหมด : 73043 คน

แบบฝึกหัดที่ 2 - หน่วยที่ 7

คำชี้แจง จงเติมตัวเลขดังต่อไปนี้ ที่มีความหมายตรงกับคำสั่ง

คือ ระยะเวลาในการแสดงของมูฟวี่
 
คือ การพับลิชเป็นไฟล์ JPEG (*.jpg)
 
คือ อัตราการแสดงของมูฟวี่ต่อเฟรมใน 1 วินาที
 
คือ ความเร็วในการรับข้อมูลของเครื่องผู้ใช้
 
คือ ระยะเวลาที่ต้องการใช้ สำหรับโหลดมูฟวี่ขึ้นมาแสดง
 
คือ การพับลิชเป็นไฟล์ PNG (*.png)
 
คือ ขนาดไฟล์ของมูฟวี่
 
คือ การพับลิชเป็นไฟล์ GIF (*.gif)
 
คือ ขนาดของมูฟวี่
 
คือ การพับลิชเป็นไฟล์ HTML

 

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบฝึกหัดได้