จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

แบบฝึกหัดที่ 1 - หน่วยที่ 5

คำชี้แจง จงเติมตัวเลขดังต่อไปนี้ ที่มีความหมายตรงกับคำสั่ง

คือ ขนาดตัวอักษร
 
คือ กำหนดการจัดเรียงข้อความ
 
คือ กำหนดระยะห่างของตัวอักษร
 
คือ กำหนดตัวยกและตัวห้อย
 
คือ รูปแบบของฟอนต์
 
คือ กำหนดผู้ชมสามารถ Copy ข้อความได้
 
คือ ประเภทของการสร้างข้อความ
 
คือ สีตัวอักษร
 
คือ กำหนดให้ปรับช่องไฟของตัวอักษรอัตโนมัติหรือไม่
 
คือ สไตล์ของฟอนต์

 

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบฝึกหัดได้