จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 7 คน
เดือนนี้  : 575 คน
ในปีนี้    : 11923 คน
ทั้งหมด : 50473 คน

แบบฝึกหัดที่ 1 - หน่วยที่ 4

คำชี้แจง จงเติมตัวเลขดังต่อไปนี้ ที่มีความหมายตรงกับคำสั่ง

คือ บันทึก Swatches ใหม่ เป็น Swatches เริ่มต้นทุกครั้งเมื่อเปิด
 
คือ ลบสีที่เลือกออก
 
คือ ปิดพาเนล Swatch
 
คือ เรียกใช้ Swatches สำหรับสร้างเว็บไซต์
 
คือ สร้างสีใหม่ให้เหมือนสีที่เลือก (คัดลอกสี)
 
คือ แทนที่สีทั้งหมดด้วยสีใหม่จากไฟล์ภาพ
 
คือ บันทึก Swatches ใหม่ที่เราเลือกสร้างหรือนำเข้ามาจากภาพ
 
คือ เพิ่มสีใหม่จากไฟล์ภาพ
 
คือ ปิดทุกพาเนลที่รวมอยู่ใน Swatch
 
คือ จัดเรียง Swatches ตามโทนสี

 

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบฝึกหัดได้