จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 19 คน
เดือนนี้  : 932 คน
ในปีนี้    : 9839 คน
ทั้งหมด : 73044 คน

แบบฝึกหัดที่ 2 - หน่วยที่ 3

คำชี้แจง จงเติมตัวเลขดังต่อไปนี้ ที่มีความหมายตรงกับคำสั่ง

คือ จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ ห่างเท่ากันในแนวตั้ง
 
คือ จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบบนของออบเจ็กต์
 
คือ จัดเรียงให้ชิดด้านล่าง
 
คือ จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบขวาของวัตถุออบเจ็กต์
 
คือ จัดเรียงชิดซ้าย
 
คือ จัดด้านกว้างให้มีขนาดเท่ากัน
 
คือ เลื่อนออบเจ็กต์ขึ้นมา 1 ชิ้น
 
คือ เลื่อนออบเจ็กต์ขึ้นมาให้อยู่บนสุด
 
คือ เลื่อนออบเจ็กต์ไปหลังสุดของออบเจ็กต์ทั้งหมด
 
คือ เลื่อนออบเจ็กต์ลงไป 1 ชิ้น

 

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบฝึกหัดได้