จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 18 คน
เดือนนี้  : 931 คน
ในปีนี้    : 9838 คน
ทั้งหมด : 73043 คน

แบบฝึกหัดที่ 1 - หน่วยที่ 3

คำชี้แจง จงเติมตัวเลขดังต่อไปนี้ ที่มีความหมายตรงกับคำสั่ง

คือ การผสมออบเจ็กต์
 
คือ ไม้บรรทัด
 
คือ แสดง/ซ่อนเส้นไกด์
 
คือ ล็อก/ไม่ล็อกตำแหน่งเส้นไกด์
 
คือ การรวมทั้งสองออบเจ็กต์ให้เป็นชิ้นเดียวกัน
 
คือ เส้นกริด
 
คือ เหลือเฉพาะส่วนล่างที่ถูกบนตัดทิ้งไป
 
คือ รวมกลุ่มออบเจ็กต์
 
คือ เลือกเอาเฉพาะส่วนล่างที่ซ้อนทับกับส่วนบน
 
คือ เลือกเอาเฉพาะส่วนบนที่ซ้อนทับกับส่วนล่าง

 

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบฝึกหัดได้