จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 15 คน
เดือนนี้  : 753 คน
ในปีนี้    : 1866 คน
ทั้งหมด : 65071 คน

แบบฝึกหัดที่ 2 - หน่วยที่ 1

ทำเสร็จแล้ว

คุณได้ทำแบบฝึกหัดนี้แล้ว

คะแนนที่คุณได้คือ 5 คะแนน