จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 11 คน
เดือนนี้  : 642 คน
ในปีนี้    : 7829 คน
ทั้งหมด : 60573 คน

แบบฝึกหัดที่ 1 - หน่วยที่ 1

ทำเสร็จแล้ว

คุณได้ทำแบบฝึกหัดนี้แล้ว

คะแนนที่คุณได้คือ 6 คะแนน